Kurser

Wallinsskolan 2022
Grundläggande fönsterputsutbildning

Wallinsskolan erbjuder kursen “Grundläggande fönsterputsutbildning” över två dagar. En dag med teori, 8 timmar och en dag med praktik, 8 timmar. Båda dagarna inkluderar lunch. Praktikdagen sker tillsammans med en erfaren och professionell fönsterputsare,
där du själv får lära dig grunderna i hur man blir en bra fönsterputsare.

Deltagaren skall efter utbildningen kunna:
Grundläggande kunskaper inom fönsterputsning. Hantera alla delar i sin utrustning. Putsa fönster säkert, effektivt och ergonomisk. Veta hur man bemöter kunden på ett servicevänligt sätt. Kunskaper om hur fönsterputsarens arbete påverkar miljön.

För mer info om utbildningen samt datum och priser, skicka ett mejl till så återkopplar vi inom kort!